ติดต่อเรา
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
213 หมู่ 1 ถนนหนองยาว-นาถ่อน   ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042052568
Facebook : https://www.facebook.com/phakpinya.saenkham.3


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :