รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
213 หมู่ 1 ถนนหนองยาว-นาถ่อน   ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042052568


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :